خدمات ما در کلینیک ژنوم

Our Services

کلینیک ژنوم - clinic genome-کلینیک پوست، مو و زیبایی -Skin, hair & beauty clinic کلینیک ژنوم - clinic genome-کلینیک پوست، مو و زیبایی -Skin, hair & beauty clinic
کلینیک ژنوم - clinic genome-کلینیک پوست، مو و زیبایی -Skin, hair & beauty clinic

کلینیک پوست، مو و زیباییدانستنی های مفید

آرشیو مطالب

رفع اسکار و جای جوش

رفع اسکار و جای جوش:سه نوع جای جوش وجود دارد نوع Ice pick به صورت فرورفتگی مثلثی شکل در پوست است که به روش های TCA و پانچ بهتر جواب می دهند.اسکار های Rolling که گودی مسطح دارند با ساب سیژن و لیزر بهتر ...

کهیر

کهیرکهیر نوعی تورم پوستی با حاشیه مشخص است اغلب خارش دار است و دارای اندازه و اشکال مختلف است.کهیربه صورت ناحیه ای برجسته می باشد که اغلب  بین چند ساعت تا یک روز وگاه چندین روز روی بدن می ماند.مع ...

ملاسما یا لک حاملگی

 ملاسما یا لکه حاملگی:ملاسما یا کلواسما یا ماسک حاملگی،یک تغییر رنگ قهوه ای تیره پوست می باشد هرچند که در مرد و زن می تواند رخ دهد ولی اغلب در زنان حامله یا زنانی که قرص ضد حاملگی یا هورمون تراپی ...