خال

تعداد بازدید : 1872
نویسنده خبر :
منبع :
10 1398 آبان

خال ها:

خال ها ضایعات شایعی هستند که در اثر تکثیر سلولهای رنگ دانه ملانوسیت ها بوجود می آیند.
هر فرد به طور متوسط بین ۱۰ تا ۴۰ خال دارد، معمولا در قبل از ۲۰ سالگی بوجود می آیند، در بلوغ و حاملگی و بعضی شرایط افزایش دارند.
خال ها انواع مختلف دارند بعضی در بدو تولد دیده می شوند مثل خال مادر زادی، گاه به مرور بوجود می آیند بزرگ می شوند و مو روی آنها می روید.
نوعی از خال ها،نوع دیسپلاستیک می باشد که به آنها خال های آتیپیک می گویند.
این خال ها با اینکه خوش خیم هستند ولی شبیه ملانوم هستند و در افرادی که به صورت خانوادگی تعداد زیادی از این خال ها را دارند شانس تشکیل ملانوم بدخیم در آنها بیشتر است.این خال ها حاشیه نامنظم، رنگ های مختلف و شکل نامتقارن دارند.
نوع دیگری از خال ها با هاله سفید یا halo می باشند بیشتر در حوالی بلوغ در پشت و صورت دیده می شود در افراد جوان نیاز به پیگیری ندارد ولی بروز آن در افراد مسن، نیاز به بررسی از نظر ملانوم دارد.
نوع دیگری از خال ها، خال های مادرزادی هستند که در ۱%نوزادان بروز می کند بر اساس اندازه ی آنها تقسیم بندی میشوند انواع بزرگتر از ۲۰ سانتی متر، خطر ایجاد بدخیمی دارند و باید برداشته شوند.

علائم هشدار دهنده خال ها:
عدم تقارن:خال های غیرسرطانی معمولا گرد یا بیضی،رنگ یکنواخت و حاشیه منظم دارند تغییر سریع در اندازه ،رنگ،شکل و حاشیه خال، باید فرد را حساس کند و به یک متخصص پوست مراجعه نماید.

باورهای نادرست :
خال های بزرگ باعث زایش و افزایش تعداد خال های جدید نمی شوند.
برداشتن خال موجب سرطانی شدن آن نمی شود.
تعداد و پیدایش خال جدید تحت کنترل ژن و محیط می باشد و گاه هورمون ها و بعضی شرایط محیطی موجب افزایش آنها می شوند.خال مادرزادیمقالات مرتبطنظراتـــــ