رفع اسکار و جای جوش

تعداد بازدید : 2837
نویسنده خبر :
منبع :
16 1398 خرداد

رفع اسکار و جای جوش:

سه نوع جای جوش وجود دارد نوع Ice pick به صورت فرورفتگی مثلثی شکل در پوست است که به روش های TCA و پانچ بهتر جواب می دهند.

اسکار های Rolling که گودی مسطح دارند با ساب سیژن و لیزر بهتر پاسخ می‌دهند.

و نوع Boxer که عمیق و بزرگ است و پاسخ به درمان در آنها ضعیف تر است.مقالات مرتبطنظراتـــــ