کهیر

تعداد بازدید : 1813
نویسنده خبر :
منبع :
6 1398 فروردین

کهیر

کهیر نوعی تورم پوستی با حاشیه مشخص است اغلب خارش دار است و دارای اندازه و اشکال مختلف است.کهیربه صورت ناحیه ای برجسته می باشد که اغلب  بین چند ساعت تا یک روز وگاه چندین روز روی بدن می ماند.معمولا از نقطه ای شروع می شود محو می شود ودر نقطه ای دیگر ظاهر می شود.

کهیربر حسب اینکه حاد یا مزمن باشد علل گوناگونی دارد.

ده تا بیست وپنج درصد از افراد در طول زندگی دچار کهیر می شوند.کهیر گاه باعث درگیری پوست سطحی و ورم آن می شود و گاه بافت زیرجلدی را درگیر می کند که به آن آنژیوادم گویند.به کهیرهایی که کمتر از 6هفته طول بکشد حاد و بیشتر از آن را مزمن گویند.

کهیرها اغلب گذرا هستند و چند روزی طول می کشد و خود محدود است.کهیر با واسطه ی آزادشدن هیستامین و واسطه های دیگر ناشی از بازوفیل هاست.

علت های متفاوتی برای کهیر وجود دارد مثل نیش حشرات،آلرژن های هوا،آلرژن های غذایی،داروها و عفونت های انگلی و گاه بیماری های ایمنولوژیک و اسکولیت،لنفوم و دیگر علل است.

اغلب کهیرها،علت شناخته شده ای ندارند.

کهیرهایی که بیش از 6هفته طول بکشد باید با آزمایشات مختلف علت آن شناخته شده و درمان شوند ولی اغلب کهیرها در طی چند روز تا چند هفته با درمان علامتی و استفاده از آنتی هیستامین ها رفع می شوند.مقالات مرتبطنظراتـــــ